Klubsko prvenstvo OK Komenda 2015 (10-05-2015) Klubsko prvenstvo OK Komenda 2015 (10-05-2015)