DP Srednje 2020 (14. 06. 2020) DP Srednje 2020 (14. 06. 2020)